English For IELTS

Prepare for IELTS
with international experts

Quy mô lớp học nhỏ, có thể tùy biến theo nhu cầu của học viên với chương trình luyện thi IELTS, quy trình giám sát chất lượng chặt chẽ

Small class size with a strict quality monitoring process.

Làm quen, phát triển và hoàn thiện 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc- Viết, tối đa hóa điểm số đạt được trong kỳ thi IELTS.

To maximise score by focusing on 4 skills of Listening, Speaking, Reading, Writing.

Hệ thống các bài thi, tra cứu tài liệu tham khảo phong phú

Diverse library of learning materials and standard tests.

Trang bị chiến lược, chiến thuật làm bài thi phù hợp

To train with personalised testing strategy and periodical tests.

Introduction

Study Roadmap

Level
Hours
Weeks
Schedule
IELTS
IELTS Basic52 hours/course13 weeks/course2 hours/days
2 days/week
5.0
IELTS Advanced60 hours/course10 weeks/course3 hours/days
2 days/week
6+

Language Link Academic
Moments

Let's meet our parents and students!

Gallery

Partnership  

Partnership